Sardegna

Ook in deze regio kent de olijfboom reeds een zeer lage geschiedenis gekleurd door de vele overheersingen van het eiland door verschillende heersers, die ook hun olijfboom meebrachten. Dit komt tot uiting in de wijde variëiteit van aanwezige cultivars naast de autochtone olijfcultivars.

In recente jaren kent de olijfbouw een revival. Vele boederijen wordt getransformeerd in olijfgaarden, herstel van oude olijfgaarden, professionalisering van de teelt en de persing met nieuwe installaties. Al dit komt ten goede aan de kwaliteit van de Sardijnse olijfolie die met rasse schreden vooruitgaat en momenteel met de Italiaanse (vasteland) top kan meedingen.

De DOP Sardegna is mogelijk in het ganse grondgebied.

Met 3,5 procent van het olijflandbouwareaal telt Sardinië momenteel voor zo'n 1,5 procent van de Italiaanse olijfolieopbrengst. Reden hiervoor is de mindere productie en de soms nog jongere olijfbomen. Wel belooft dit nog veel voor de toekomst!

Producenten met de hoogste kwaliteit: